Crític (25/10/2018)   Ja ha passat un any dels “fets d’octubre”, moment de màxim clímax de l’anomenat “procés”. Avui estem immerses en un escenari polític complex i interdependent. S’identifiquen diversos