Conferència a Siena (Itàlia) sobre el procés

En el marc del programa Erasmus d’intercanvi docent vaig impartir docència a la Unviersità degli Studi di Siena. El darrer dia, una conferència sobre el procés. Molt agraïda per l’acollida i l’interessant debat.
gemmaubasart
Share
This

Post a comment