El meló de la reforma del sistema electoral espanyol

S’ha obert el meló de la reforma del sistema electoral espanyol. Encara que es tracti d’un tema que ha estat present en la discussió política ja des dels anys vuitanta, la novetat és que, per primera vegada, hi ha propostes concretes de partits que políticament, per la correlació de forces actual, podrien ser transitables. Podem i Ciutadans s’han pres seriosament el repte i han començat a reunir-se per acordar una reforma gradual, a partir de la qual treballaran perquè es sumi el PSOE. En aquest article publicat a Agenda Pública explico quina seria la proposta dels nous partits per aconseguir major proporcionalitat del sistema electoral, així com també plantejo la necessitat de que quan s’obri la caixa de pandora al voltant de la modificació de la circumpscripció, caldrà fer compatible major proporcionalitat, reducció del biaix conservador del sistema amb reconeixement de la pluralitat que suposa la existència de diferents subsistemes de partit. Publicació a Agenda Pública i article resumit a El Periodico. La imatge també és de la publicació a El Periodico.

admin
Share
This

Post a comment